Tmely


Tmely stěrkové, vyrovnávací, spárovací, hladké či štukové slouží k jednoduchým drobným vysprávkám nebo plošnému vyrovnání drobných nerovností, prasklin a dalších defektů stěn a stropů v interiéru i exteriéru.