O společnosti

Společnost HET je ryze česká výrobně obchodní společnost, nezávislá na jakémkoli zahraničním kapitálu. Své podnikání v oblasti stavebních materiálů zahájila v roce 1991, kdy se zaměřila na distribuci základních malířských surovin. V roce 1993 došlo k rozšíření portfolia o nátěrové hmoty, počínaje klasickými klihovými nátěry, následně doplněné o interiérové disperzní a fasádní barvy. V současnosti se společnost řadí mezi největší tuzemské výrobce nátěrových hmot s komplexní nabídkou.
Významným mezníkem pro firmu byl rok 1996, kdy došlo k akvizici a rekonstrukci areálu bývalého uhelného dolu v Ohníči u Teplic, kam se společnost po dvou letech přemístila ze svých původních pronajatých prostor v lovosické chemičce. Vedení společnosti kontinuálně investuje do rozvoje výrobního areálu, inovací výrobních technologií a logistické infrastruktury, což se projevuje rozšiřováním distribučních skladů. Celkové investice za poslední roky přesahují sumu 250 milionů korun. Tuto filozofii potvrzuje i nedávné dokončení modernizace výrobního a logistického zázemí v Ohníči.

Efektivní marketingová strategie a proaktivní obchodní politika umožnily HETu stát se druhým největším výrobcem vodou ředitelných nátěrových hmot v České republice. Mezi naše renomované produktové řady náleží KLASIK, HETMAL, HETLINE, BRILLANT, MIKRAL, FASADIN a HETCOLOR. Úspěšně jsme uvedli na trh řadu produktů SOLDECOL a etablovali se v segmentu rozpouštědlových nátěrových hmot, zejména pak v kategorii lazur a ochranných olejů na dřevo a v oblasti rozpouštědlových barev pro nátěry kovů.

Zcela samostatným projektem je pak profesionální řada produktů PROHET INDUSTRY, určená pro segment průmyslových zákazníků. Jedná se o produkty s vysokou přidanou hodnotou, velmi specifickými vlastnostmi a individuálně nastavenými parametry. Výrobky jsou vhodné pro nejrůznější typy prostředí a způsoby aplikací. Nacházejí využití ve strojírenství, zemědělství, stavebnictví, dopravní technice apod.

V rámci technologického rozvoje HET klade prioritně důraz na používání nových a kvalitnějších surovin, což firmě umožňuje sledovat současné trendy ve výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou pro spotřebitele.

Na mezinárodním poli je pro HET klíčovým trhem Slovensko, kde působíme prostřednictvím naší dceřiné společnosti. Postupně se nám podařilo expandovat i na trhy dalších zemí střední a východní Evropy – Maďarska, Bulharska a Polska. Jako významný úspěch poslední doby považujeme naše postupné prosazování na konkurenčním německém trhu. V současnosti export představuje přibližně 25 % z celkového ročního obratu společnosti.

HET dlouhodobě investuje do marketingových aktivit a komunikace. Mezi nejvýznamnější projekty v této oblasti patřilo Generální partnerství 1. fotbalové ligy – „HET liga“ a následné Prémiové partnerství s českou fotbalovou reprezentací. Díky širokému spektru produktů a rozsáhlé distribuční síti, která pokrývá všechny klíčové segmenty maloobchodního a stavebního trhu, spolu s exportními aktivitami, dosahuje společnost vynikajících obchodních a ekonomických výsledků.

Vizí společnosti je být výraznou značkou v oblasti nátěrových hmot. Chceme být první volbou pro všechny nadšené domácí kutily i profesionální řemeslníky, kteří na trhu hledají kvalitní produkty. Našim zákazníkům a obchodním partnerům se zavazujeme poskytovat nejen výrobky s výborným poměrem kvality a ceny, ale také aktivně přispívat k hledání řešení jejich specifických potřeb a požadavků.
https://www.het.cz/vize-mise-manifesto/