O společnosti

Společnost HET spol. s r.o. je ryze českou výrobně obchodní společností bez jakékoli zahraniční účasti. Začala podnikat v oboru stavebních hmot v roce 1991. Nejdříve distribuovala základní malířské suroviny. V roce 1993 rozšířila sortiment o nátěrové hmoty. V první fázi šlo o klasické klihové nátěry a postupně se škála produktů rozrostla o interiérové disperzní a poté i fasádní barvy. V současnosti se společnost řadí mezi největší tuzemské výrobce nátěrových hmot s komplexní nabídkou.

Zásadní zlom nastal v roce 1996, kdy firma zakoupila a začala přestavovat areál bývalého uhelného dolu v Ohníči u Teplic, kam se po dvou letech přestěhovala z tehdejšího působiště, lovosické chemičky. V následujících 25 letech společnost masivně investovala a dále investuje do rozvoje moderních technologií, zušlechťování vlastního výrobního zázemí a nových obchodních a logistických jednotek. Díky těmto investicím, úspěšnému marketingu a aktivní obchodní politice se stal HET druhým největším výrobcem vodou ředitelných nátěrových hmot v České republice. Za hranicemi ČR je pro HET rozhodujícím trhem Slovensko, kde firma působí prostřednictvím dceřiné společnosti HET SLOVAKIA s.r.o. Postupně se HETu podařilo proniknout i na trhy dalších států střední a východní Evropy – Maďarska, Bulharska a Polska. Aktuálně činí export řádově 25 % z ročního obratu.

HET se v rámci technologického rozvoje zaměřil především na využívaní nových a kvalitnějších surovin, což společnosti umožnilo zachytit současný trend směřující k výrobě produktů s vyšší užitnou hodnotou. Novou výzvou se tak pro HET staly i rozpouštědlové nátěrové hmoty. Postupnými kroky se firmě úspěšně daří pronikat i do tohoto segmentu, a to především v sortimentu lazur.

HET dlouhodobě investuje do marketingu a marketingové komunikace. Její součástí bylo např. generální partnerství první fotbalové ligy – „HET liga“ a následně navazující prémiové partnerství s Českou fotbalovou reprezentací, partnerství s extraligou ledního hokeje apod. Známost výrobků značky HET v posledních letech výrazně narůstá. Díky širokému portfoliu produktů a rozsáhlé distribuční síti orientované na všechny klíčové oblasti maloobchodního i stavebního trhu a již zmiňovaným exportním aktivitám, dosahuje společnost velmi dobrých obchodních i ekonomických výsledků.

Prioritou veškerého úsilí zaměstnanců společnosti HET byla, je a i do budoucna zůstává snaha nabídnout svým zákazníkům i obchodním partnerům nejen vynikající poměr kvality výrobků a jejich ceny, ale především uspokojení jejich poptávky, požadavků či řešení problémů.