ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost HET spol. s r.o. představuje příklad podniku, který si klade za cíl být úspěšný nejen v obchodní sféře, ale také pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí. Environmentální politika firmy je důkazem toho, že udržitelnost a ekonomický růst mohou jít ruku v ruce.

HET se neomezuje pouze na splnění zákonných požadavků, ale aktivně vyhledává inovativní řešení, která vedou k šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů a minimalizaci ekologické stopy.

Instalace solárních elektráren ve výrobním areálu v Ohníči a na budovách regionálních distribučních skladů výrazně pomohla zvýšit podíl spotřebovávané elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů. V roce 2023 jsme jejich prostřednictvím vyrobili zhruba 71 MWh elektřiny a ušetřili přibližně 28 tun emisí CO2.

 

HET je zapojen do Systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM a dlouhodobě přispívá ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

 

 

Transparentnost a otevřená komunikace s veřejností o snahách firmy v oblasti ochrany životního prostředí nejen zvyšuje povědomí o důležitosti udržitelnosti, ale také posiluje vztah a důvěru v samotnou značku.

HET spol. s r.o.