Akrylátový tmel

Stěrkový tmel pro dokonale hladké stěny.

Akrylátový tmel

Přednosti

 • připraven k okamžitému použití
 • tixotropní charakter
 • velmi dobrá brousitelnost

Doporučené použití

K drobným vysprávkám a k plošnému vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) v interiérech. Tmel se nedoporučuje používat ke spárování.

 • Odstín

  nestandardní bílý

 • Možnosti aplikace

  nerezové hladítko, špachtle

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, zdivo, sádrokartonové desky, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Spotřeba (v jedné vrstvě podle typu podkladu, nanesené vrstvě a způsobu aplikace) [kg/m2]
1 – 3
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,69
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
4 – 24
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
A-Grund, AT-Grund, v případě sádrokartonu a jiných málo nasákavých podkladů
UP-Grund
Doporučená tloušťka jedné vrstvy [mm]
1 (max. 2)
Doporučený počet aplikací
max. 2
Následný nátěr
penetračním přípravkem
A-Grund, AT-Grund nebo
UP-Grund
Balení
0,4 kg, 0,8 kg, 1,6 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_TMEL AKRYLÁTOVÝ.pdf
Bezpečnostní list
BL_TMEL_AKRYLATOVY.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET TMELY.pdf