Speciální přípravky pro úpravu podkladu


Do této kategorie řadíme výrobky se specifickým zaměřením, např. neutralizace povrchu čerstvých vyschlých, ale nevyzrálých omítek; izolace prosvítání skvrn různého původu, přípravky proti plísním a řasám apod.