I - Grund

Speciální izolační nátěr proti nikotinovým a jiným skvrnám.

Perfektní izolace skvrn různého původu prostupujících malbou v interiéru i exteriéru.
I - Grund

Přednosti

 • k izolaci skvrn různého charakteru
 • pod interiérové i fasádní barvy
 • připraven k okamžitému použití
Fotogalerie

Speciální základní nátěr používaný před aplikací interiérových, případně exteriérových nátěrových hmot, určený k izolaci zejména nikotinových skvrn, které při přetření běžnou nátěrovou hmotou prostupují na povrch. Nátěr je možné použít i na skvrny od sazí, rzi, kávy, červeného vína, kečupu, na skvrny po zateklé vodě a částečně i na prostupující barvy anilinového typu. Nanáší se na vápenné, vápenocementové, sádrovápenné a sádrové omítky, sádrokartonové, sádrovláknité, dřevotřískové a dřevovláknité desky, betonové panely a monolity apod. Prosvítání podkladu po nanesení základní vrstvy při dodržení nanášecích podmínek nesnižuje izolační schopnost nátěru. V případě, že jsou skvrny příliš intenzivní, je nutné základní nátěr provést dvakrát nebo použít izolační barvu HETLINE IZOL, případně kombinaci jedné vrstvy I-GRUNDu s 1 vrstvou barvy HETLINE IZOL.

Doporučené použití

 • Odstín

  nažloutlá čirá až zakalená kapalina (různá intenzita zakalení neovlivňuje výsledné parametry výrobku)

 • Možnosti aplikace

  štětka, štětec

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrové omítky, sádrovápenné omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
8 – 16
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,00
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 1
Přetíratelnost [hod.]
min. 24
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
neředí se
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
1 kg, 5 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_I GRUND.pdf
Bezpečnostní list
BL_I_GRUND.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET NH NA MINERALNI PODKLADY.pdf