Soldecol Rodexol

Konvertor rzi, adhezní můstek.

Ideální pomocník pro ochranu kovů. Blokátor koroze nebo základní nátěr pro zinkované povrchy.

Soldecol Rodexol

Přednosti

 • stabilizace koroze
 • adhezní můstek na Zn-povrchy
 • silný ochranný efekt
 • univerzální sjednocující nátěr

Doporučené použití

Konvertor rzi je primárně určen k chemické stabilizaci koroze železných povrchů a vytvoření pružné ochranné vrstvy. Výrobek je alternativou k mechanickému způsobu čištění povrchu, který není v některých případech možné provádět. Nátěrový film je vhodným podkladem pro následné vrstvy nátěrového systému. Doporučeným vrchním nátěrem je např. výrobek SOLDECOL PUR SG. Při této kombinaci se docílí silného ochranného efektu pro vnitřní i venkovní prostředí. Typickým použitím jsou údržbové systémy ve stavebnictví, průmyslu, dále hobby aplikace při renovacích starých kovových předmětů, dopravních prostředků, klempířských prvků atd.

Druhou funkcí výrobku je jeho použití jako adhezního můstku na zinkované typy povrchů, případně zinkované povrchy lokálně zasažené korozí vč. zbytků původních přilnavých nátěrových systémů (tzn. univerzální sjednocující nátěr). Použití nachází i v prvovýrobě a při speciálních aplikacích s nemožností tryskání nebo pro zajištění lepších adhezních parametrů.

Alternativně lze výrobek použít samostatně na korozí zasažené povrchy jako uzavírací a stabilizující vrstva s dekorační funkcí (vytvoření černé pololesklé „patiny“). V tomto případě se však předpokládá pouze interiérové použití.

 • Odstín

  polotransparentní, po reakci s korozí, částečně i železem, vytváří tmavý až černý, místy nafialovělý film

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětec, HVLP

 • Podkladový materiál

  kov, železné kovy, zinkované povrchy

Technické informace o výrobku

Vydatnost v jedné vrstvě (při 30 µm zaschlého filmu, beze ztrát) [m2/l]
13
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,25
Doba zasychání - proti prachu (při 23 °C a 60% rel. vlh. vzduchu, 40 µm DFT) [min.]
min. 60
Přetíratelnost [hod.]
min. 24
Ředidlo
neředí se
Čištění nářadí
voda
Balení
0,75 l, 3 l

Produktová dokumentace

Technický list
TL_SOLDECOL_RODEXOL.pdf
Bezpečnostní list
BL_SOLDECOL_RODEXOL.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET NH KOV.pdf