SOLDECOL UV LAK – MAT / LESK - odolné laky na dřevo - novinky

12. 9. 2022

SOLDECOL UV LAK – MAT / LESK - odolné laky na dřevo - novinky

Doplňujeme sortiment o další dvě novinky - alkyd-uretanové transparentní ochranné laky na dřevo v matném a lesklém provedení.

SOLDECOL UV LAK je matný nebo lesklý jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru a interiéru. Oba jsou vhodné i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrady, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Vynikají výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření. Lesklá varianta je navíc odolná střídavému ponoru ve sladké vodě.

Při běžné aplikaci se laky nanáší bez ředění. Dojde-li k odtěkání rozpouštědel v průběhu skladování nebo nanášení, lze je doředit ředidlem SOLDECOL S 6006 (pro nátěr štětcem nebo válečkem) nebo SOLDECOL S 6001 (při aplikaci stříkáním).

Nanášení se provádí štětcem nebo válečkem. Při průmyslovém zpracování ve schválených provozech lze nanášet stříkáním.

Odstín: bezbarvý, transparentní.

Vydatnost: 13 - 15 m2 z 1 litru v jedné vrstvě (30 - 40 μm DFT, beze ztrát) podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky a tloušťky nanesené vrstvy.

Skladování: v suchu, při +5 až +25 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu, tj. 24 měsíců od data výroby.

Balení: 0,75 l; 2,5 l; 5 l.