MULTIMIX tónovací systém - proběhl každoroční přednáškový seminář

16. 3. 2023

Ve čtvrtek 17.3.2023 se uskutečnilo v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy školení zaměřené na problematiku tónování a tónovací systém HET MULTIMIX.

 

Účastníci byli seznámeni s praktickými zkušenostmi při tónování barev, s řešením možných chyb a komplikací vznikajících při tónování, údržbou tónovacích zařízení apod. Dále bylo úkolem semináře obeznámit zúčastněné se sortimentními novinkami a inovacemi stávajících výrobků společnosti HET pro sezónu 2023. Část prezentace byla věnována problémům vznikajících na stavbách při aplikaci nátěrových hmot, sanaci fasád zasažených plísní nebo způsobům řešení různých situací, se kterými je možné se při nanášení barev nebo omítkovin setkat.

Doprovodný program doplnila prezentace výrobků firem E-CORECO (WAGNER), CIRET (COLOR EXPERT), SPOKAR a BKP GROUP.