Vápenný nátěr

Klasický malířský nátěr s tradičním složením.

Klasická vápenná barva pro nátěry historických objektů, chalup, sklepů s požadavkem tradičního způsobu ochrany stěn.
Vápenný nátěr

Přednosti

 • bělost cca 95 % MgO
 • vodou ředitelný
 • snižuje riziko napadení mikroorganismy
 • do interiéru i exteriéru
 • paropropustnost
 • výhodná cena
Fotogalerie

Užitkové a průmyslové a zemědělské prostory, historické objekty, sklady, nenáročné aplikace.

Doporučené použití

Klasická vápenná barva určená k nátěrům minerálních omítek a zdiva v interiéru i exteriéru, pro hygienické nátěry obytných prostor, skladů potravin, stájí, sklepů apod., svým tradičním složením je vhodný i pro nátěry historických objektů, kde je vyžadován charakteristický vzhled a způsob stárnutí. Jeho alkalický charakter a velmi nízký obsah organických látek snižuje riziko napadení vlastního nátěrového filmu mikroorganismy (bakterie, plísně, řasy).

 • Odstín

  Bílý. Tónování je možné pouze do pastelových odstínů alkalitě a vápenným iontům odolnými pigmenty (např. práškovými oxidy železa apod., do 5 %). Konkrétní pigmenty a odstíny je nutné předem odzkoušet, případně je možné vyžádat konzultaci u výrobce nátěrové hmoty.

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka

 • Podkladový materiál

  zdivo

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
2,5 – 5
Bělost [% MgO]
min. 95
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,30
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1 – 0,5
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3 – 0,6
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
3
Balení
6 kg, 12+3 kg, 35 kg