UP - Grund

Univerzální pigmentovaný penetrační přípravek.

Tónovatelná penetrace vhodná na fasády a velmi hladké nebo méně savé podklady.
UP - Grund

Přednosti

 • pod akrylátové, vinylové a silikonové interiérové a fasádní barvy
 • pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny
 • ideální na sádrokarton a další hladké povrchy
 • výrazné zvýšení krycí schopnosti a přídržnosti vrchních vrstev
 • zpevnění podkladu
 • sjednocení různé nasákavosti podkladu
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Doporučené použití

Základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových, siloxanových a silikonových barev, tmelů, na stěrkové vrstvy pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny u zateplovacích systémů, na sádrokarton, sádrovláknité desky, sádrové stěrky a jiné savé podklady. UP-GRUND podklad zpevní, sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev.

 • Odstín

  základní bílý odstín nebo probarvený pomocí tónovacích strojů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, štětec

 • Podkladový materiál

  sádrové omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
2,5 – 8
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,44
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Přetíratelnost [hod.]
min. 24
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
0,05 – 0,1
Balení
1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg