Prohet - LEP - LSH

Lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systémy.

Prohet - LEP - LSH

Přednosti

 • univerzální použití – lepení izolantu, armování, stěrkování
 • jednoduchá aplikace
 • snadná brousitelnost
 • vyhovuje zkouškám ETICS dle ETAG 004

Doporučené použití

Polymer-cementová suchá maltová směs, určená k lepení fasádních desek z expandovaného polystyrenu a z minerální vlny a též pro vytváření základní vrstvy kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) v  kombinaci se sklovláknitou výztužnou mřížkou. Výrobek splňuje požadavky NV č. 163/2002 ve znění pozdějších předpisů. Je součástí systémů ETICS s evropským technickým schválením (ETA), vydaným podle směrnice ETAG 004.

 • Odstín

  nestandardní šedý

 • Možnosti aplikace

  nerezové hladítko

 • Podkladový materiál

  kontaktní zateplovací systémy ETICS

Technické informace o výrobku

Spotřeba (v jedné vrstvě podle typu podkladu, nanesené vrstvě a způsobu aplikace) [kg/m2]
3 – 6 kg při lepení izolačních desek a cca 4 kg při armování a vyrovnávání
Doba zrání
minimálně 5 min.
Záměsová voda (voda/hmota)
5,5 – 6,5 l vody na 25 kg hmoty
Zpracovatelnost od momentu zamíchání s vodou [hod.]
2
Balení
25 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_LEP-LSH.pdf
Bezpečnostní list
BL_LEP-LSH.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_LEP-LSH.pdf