Primer Silikát

Silikátový základní nátěr na minerální podklady.

Základní nátěr nebo ředidlo do silikátových nátěrových hmot.
Primer Silikát

Přednosti

 • základní nátěr do interiéru i exteriéru
 • výborná paropropustnost
 • snížení a sjednocení různé nasákavosti podkladu
 • zpevnění čistě minerálních podkladů
 • používá se jako ředidlo do silikátových nátěrových hmot

Doporučené použití

Základní nátěr před aplikací silikátových nátěrových hmot a jako jejich ředidlo. Používá se pro úpravu a zpevnění čistě minerálních podkladů – vyzrálých vápenných, vápenocementových a cementových omítek, štuků, betonu, starých očištěných minerálních nátěrů, cihel, pískovce, stavebního kamene apod. Pozor na přepenetrování a nedokonalé rozetření, stopy po stečení penetrace jsou patrné i po přetírání barvou. Před aplikací řádně promíchejte.

 • Odstín

  bezbarvý

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, štětec

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, omítky, zdivo, betonové panely a monolity, pohledový beton, cihly, stavební kámen, pískovec

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 25
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,00
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 6
Přetíratelnost [hod.]
cca 12
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
1 : 1
Balení
10 kg