Mikral Silikon

Fasádní silikonová hladká barva.

Fasádní barva se silikonem s vysokou vodoodpudivostí a nízkou špinivostí. Pro dlouhodobou ochranu omítek.
Mikral Silikon

Přednosti

 • vysoká vodoodpudivost a nízká špinivost
 • vhodná k přetírání starých fasádních nátěrů
 • velmi dobrá paropropustnost
 • zvýšená odolnost kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Fasády a zateplovací systémy, objekty s požadavkem vodoodpudivosti a nízké špinivosti nátěru.

Doporučené použití

K venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, polymerních omítek, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. K nátěrům fasád s nároky na nízkou nasákavost a špinivost. Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních  zateplovacích systémů apod.

 • Odstín

  odstín bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1:25 dílům barvy), případně pomocí tónovacích strojů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
cca 7
Bělost [% MgO]
min. 94
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) [třída]
V1 (vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,63
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
2
Balení
Bilá: 7 kg, 15 kg
Báze: 5 kg, 12 kg