Mikral Renovo Active

Fasádní silikonová barva s výztužnými mikrovlákny ošetřená biocidním přípravkem proti plísním a řasám.

Fasádní silikonová barva pro dlouhodobou ochranu nové i renovaci staré fasády, na mikrotrhlinky i na plísně.
Mikral Renovo Active

Přednosti

 • na všechny běžné minerální podklady
 • zvýšená odolnost proti plísním a řasám
 • přemostění vlasových mikrotrhlin
 • velmi dobrá paropropustnost
 • omyvatelnost
 • vysoká vodoodpudivost, nízká špinivost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Fasády a zateplovací systémy s požadavkem vodoodpudivosti nátěru a na přemostění mikrotrhlin.

Doporučené použití

K nátěrům minerálních podkladů (vápenných, vápenocementových, štukových, břízolitových omítek, zdiva, betonových panelů, monolitů apod.) a omítek či nátěrů pojených akrylátovým či silikonovým pojivem. Vhodná také k renovaci starých fasád a kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Barva obsahuje výztužná mikrovlákna umožňující přemostění nedynamických vlasových trhlinek v podkladu (max. 0,3 mm). Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísním a řasám.

NA PLÍSNĚ A ŘASY:
V případě přetírání plísní nebo řasou napadeného povrchu je nejprve nutné jejich usmrcení a mechanické odstranění jejich zbytků. Plíseň se na napadených plochách za sucha nesmí odstraňovat, aby nedošlo ke vdechování zdraví škodlivých výtrusů a kontaminaci okolí. Napadená místa se namočí biocidním přípravkem LIKVISAN a plíseň se opatrně odstraní např. špachtlí. Odstranění plísní je nutné provádět do maximální hloubky. Na obnažený podklad se opět aplikuje přípravek LIKVISAN dle jeho návodu k použití.

 • Odstín

  odstín bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1 : 25 dílům barvy), případně pomocí tónovacích strojů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, zdivo, kontaktní zateplovací systémy ETICS, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 7
Bělost [% MgO]
min. 94
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) [třída]
V1 – 2 (vysoká až střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,41
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
2
Balení
Bílá: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg
Báze: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg