Mikral 100

Fasádní čistě akrylátová hladká barva.

Hladká fasádní barva s vysokou bělostí a dlouhodobou odolností povětrnostním vlivům a průmyslovým exhalacím.
Mikral 100

Přednosti

 • výborná krycí schopnost a roztíratelnost
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • zvýšená odolnost kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Fasády a zateplovací systémy.

Doporučené použití

K venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů s povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru), případně pomocí tónovacích strojů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, kontaktní zateplovací systémy ETICS, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
cca 7
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) [třída]
V2 (střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,49
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
2
Balení
Bílá: 1 kg, 7 kg, 15+3 kg
Báze: 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg