Klasik

Interiérová disperzní vysoce bílá malířská barva.

Vlajková loď mezi bílými interiérovými barvami. První volba profesionálních i hobby malířů. Skvělý poměr cena × výkon.

Klasik

Přednosti

 • vysoká bělost 95 % MgO
 • výborná krycí schopnost
 • perfektní zpracovatelnost
 • matný vzhled
 • odolnost otěru za sucha
 • vynikající paropropustnost
 • vhodná i na sanační omítky
 • na omítky i sádrokarton
Fotogalerie

Obývací a komerční prostory, dětské pokoje, chodby, kanceláře, prodejní prostory.

Doporučené použití

K nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách), betonových pane- lů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy), případně mícháním s výrobkem KLASIK COLOR

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrové omítky, sádrovápenné omítky, sanační omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené, tapety ze skelných vláken, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 – 1 (vysoká až velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,67
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,03
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3 – 0,6
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
1,5 kg, 4 kg, 5 kg, 7+1 kg, 12 kg, 15+3 kg, 20 kg, 25 kg, 40 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_KLASIK.pdf
Bezpečnostní list
BL_KLASIK.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET NH NA MINERALNI PODKLADY.pdf