Hetmal Standard

Klasický tekutý malířský nátěr.

Klasická malířská nedisperzní barva. V kategorii interiérových barev „standard“ vyniká svou bělostí.
Hetmal Standard

Přednosti

 • bělost 91 % MgO
 • výborná krycí schopnost
 • snadná tónovatelnost
 • matný vzhled
 • paropropustnost
 • výhodná cena
Fotogalerie

Užitkové a průmyslové prostory, sklady, nenáročné aplikace.

Doporučené použití

Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný. Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva, betonových panelů apod.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 10 dílům barvy)

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, zdivo, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 91
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
2 (střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,61
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg