Hetmal Plus

Interiérová disperzní bílá barva s vysokou krycí schopností.

Ideální materiál pro štětku i váleček. Univerzální disperzní barva s vysokou vydatností za výhodnou cenu.

Hetmal Plus

Přednosti

 • zvýšená bělost 94 % mgO
 • vysoká vydatnost
 • matný vzhled
 • odolnost otěru za sucha
 • paropropustnost
 • snadná tónovatelnost
 • na omítky i sádrokarton
Fotogalerie

Komerční a obývací prostory, kanceláře, školy, chodby, průmyslové aplikace.

Doporučené použití

K nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, sádrokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, apod. Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy)

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrokartonové desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
8 – 12
Bělost [% MgO]
min. 94
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 – 1 (vysoká až velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,50
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3 – 0,6
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
čistá voda
Balení
1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg