Hetline

Interiérová disperzní bílá barva na velmi hladké povrchy stěn a stropů.

Specialista na sádrokarton a rizikové velmi hladké povrchy. Vždy pomůže a výsledek potěší.
Hetline

Přednosti

 • vysoká bělost 95 % MgO
 • zvýšená otěruvzdornost
 • matný vzhled
 • snížení rizika vzniku pohledových vad na velmi hladkých plochách
 • výborná krycí schopnost
 • výborná paropropustnost
 • vhodná i na sanační omítky
Fotogalerie

Reprezentativní obývací a komerční prostory, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, nemocnice.

Doporučené použití

Především k vnitřním nátěrům velmi hladkých stěn a stropů. Ideální k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Nátěr splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy)

 • Možnosti aplikace

  váleček, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrové omítky, sádrovápenné omítky, sanační omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené, tapety ze skelných vláken, hladké tapety, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 – 1 (vysoká až velmi vysoká)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) [třída]
3 (střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,55
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,05
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,05
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
7+1 kg, 15+3 kg, 40 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_HETLINE.pdf
Bezpečnostní list
BL_HETLINE.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET NH NA MINERALNI PODKLADY.pdf