Hetline Sensitive Silikát

Interiérová silikátová malířská barva.

Barva pro zdravé bydlení. Maximálně šetrná k životnímu prostředí a na chemické látky citlivým jedincům.
Hetline Sensitive Silikát

Přednosti

 • vysoká bělost 95 % MgO
 • snížené riziko alergických reakcí
 • vyšší odolnost proti plísním
 • šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví
 • neobsahuje změkčovadla a těžké kovy
 • bez přídavku biocidů a formaldehydu
 • výborná paropropustnost
 • vhodná i na sanační omítky
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Výmalba v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, apod. Vzhledem k silikátové povaze vhodná i k výmalbě většiny památkových objektů.

Doporučené použití

Silikátová interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů, bez parfemace. Barva nepůsobí nepříznivě na zdravé klima v interiéru a díky svému složení je sníženo riziko nepříznivých reakcí při výmalbě u alergiků a lidí přecitlivělých na přítomnost chemických látek. Zásaditá minerální povaha nátěru eliminuje riziko brzkého napadení plísní.

Vhodným podkladem jsou vápenné a vápenocementové omítky, sanační omítky, betonové panely a monolity nebo soudržné vápenné, silikátové a středně disperzní (otěruvzdorné, neomyvatelné) původní nátěry. V bílých a jemných pastelových odstínech lze také barvu použít pro nátěry sádrokartonových či sádrovláknitých desek apod. Nátěr splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět pomocí tónovacích strojů (pouze anorganickými pigmenty) do vybraných pastelových odstínů ze vzorníku HET IMPULS NATUR nebo HET FACADE ECONOMIC

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, štětec

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sanační omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
1 – 2 (střední až vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,45
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,03
Napouštěcí nátěr
savé podklady - Primer Silikát, sádrové podkl. - UP-GRUND, nesavé podkl. - není nutný
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1 – 0,5
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 3
Balení
5 kg, 12 kg, 20 kg