Hetline San Active

Interiérová barva ošetřená biocidním přípravkem proti plísním.

Spolehlivý ochránce stěn před vznikem plísní. S přípravkem LIKVISAN nabízí účinný systém sanace plísní a řas.
Hetline San Active

Přednosti

 • vyšší odolnost proti plísním
 • vysoká bělost 95 % MgO
 • výborná krycí schopnost
 • vynikající paropropustnost
 • vhodná i na sanační omítky
 • odolnost otěru za sucha
 • matný vzhled
Fotogalerie

Preventivní protiplísňové nátěry ve vlhkých a špatně větraných prostorách.

Doporučené použití

Do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností, např. do koupelen, sklepů apod. Používá se k nátěrům vápenocementových, sádrových a sanačních omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet, tapet ze skelných vláken apod. s výskytem plísní nebo preventivně k omezení jejich vzniku. 

V případě přetírání plísní nebo řasou napadeného povrchu je nejprve nutné jejich usmrcení (např. biocidním přípravkem LIKVISAN) a mechanické odstranění jejich zbytků. Odstranění plísní je nutné provádět za mokra a do maximální hloubky.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy)

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, sádrové omítky, sanační omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené, tapety ze skelných vláken, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
1 – 0 (vysoká až velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,67
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,03
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
UP-Grund, A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
1,5 kg, 7 kg, 15 kg