Hetline LF

Interiérová univerzální disperzní barva.

Univerzální barva s vysokou bělostí a perfektní zpracovatelností. Tónovatelná do široké škály odstínů.
Hetline LF

Přednosti

 • vysoká bělost 95 % MgO
 • vyšší odolnost otěru za sucha
 • výborná krycí schopnost
 • výborná paropropustnost
 • vhodná i na sanační omítky
 • matný vzhled
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Obývací a komerční prostory, dětské pokoje, chodby, kanceláře, prodejní prostory.

Doporučené použití

K vnitřním nátěrům stěn a stropů. Splňuje požadavek směrnice WTA CZ limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry. Vhodný k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy), případně na tónovacích strojích

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, HVLP, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrové omítky, sádrovápenné omítky, sanační omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené, tapety ze skelných vláken, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 95
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,66
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
Bílá: 7+1 kg, 15+3 kg, 40 kg
Báze: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg