Hetline ECO

Interiérová disperzní paropropustná barva.

Ekonomická, perfektně kryvá, bílá nebo tónovaná interiérová disperzní barva z oblíbené řady HETLINE.
Hetline ECO

Přednosti

 • vysoká bělost 94 % MgO
 • odolnost otěru za sucha
 • výborná krycí schopnost
 • matný vzhled
 • paropropustnost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Komerční a obývací prostory, kanceláře, školy, průmyslové aplikace.

Doporučené použití

K nátěrům vápenných, vápenocementových omítek, sádrokartonových desek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených apod.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy), případně na tónovacích strojích do pastelových a středně sytých odstínů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, Airlesss

 • Podkladový materiál

  vápenné omítky, vápenocementové omítky, sádrokartonové desky, betonové panely a monolity, papírové tapety k tomu určené

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
6 – 10
Bělost [% MgO]
min. 94
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 – 1 (vysoká až velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,57
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,05
Napouštěcí nátěr
barvou zředěnou podle návodu nebo penetrací UP-Grund,
A-Grund, AT-Grund
Ředění finálního nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,3
Ředění napouštěcího nátěru čistou vodou [l/kg]
max. 0,1
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1 – 2
Balení
Bílá: 1 kg, 5 kg, 7+1 kg, 12 kg, 15+3 kg, 40 kg
Báze: 1 kg, 5 kg, 12 kg