Fasadin

Fasádní akrylátová barva.

Oblíbená fasádní barva vytvářející povrch s jemnou zrnitostí.
Fasadin

Přednosti

 • s drobnou zrnitostí
 • výborná krycí schopnost
 • paropropustnost
 • zrnitost napomáhá sjednocení vzhledu různých podkladů
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Fasády a zateplovací systémy.

Doporučené použití

K nátěrům vápenocementových, břízolitových a ostatních minerálních omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů apod. Je vhodná k nátěrům kontaktních zateplovacích systémů.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru), případně pomocí tónovacích strojů do pastelových odstínů

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, břízolitové omítky, zdivo, kontaktní zateplovací systémy ETICS, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
cca 5
Bělost [% MgO]
min. 91
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) [třída]
V2 (střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,74
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
AT-Grund, UP-Grund, A-Grund
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
2
Balení
3 kg, 7 kg, 15+3 kg

Produktová dokumentace

Technický list
TL_FASADIN.pdf
Bezpečnostní list
BL_FASADIN.pdf
Prohlášení o shodě
PoS_CZ_HET NH NA MINERALNI PODKLADY.pdf