Fasadin Forte

Fasádní akrylátová barva s hrubým zrnem.

Odolná strukturní fasádní barva. Ideální pro sjednocení vzhledu různých podkladů.
Fasadin Forte

Přednosti

 • výborná krycí schopnost
 • sjednocení vzhledu různých podkladů
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Fotogalerie

Fasády s požadavkem strukturního povrchu.

Doporučené použití

K nátěrům vápenocementových, břízolitových a ostatních minerálních omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů apod. Je vhodná k nátěrům kontaktních zateplovacích systémů.

 • Odstín

  bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1 : 25 dílům barvy), případně pomocí tónovacích strojů do pastelových odstínů

 • Možnosti aplikace

  váleček

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, břízolitové omítky, zdivo, kontaktní zateplovací systémy ETICS, betonové panely a monolity

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
cca 2,5
Bělost [% MgO]
min. 86
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) [třída]
V2 (střední)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,70
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
max. 0,1
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
2
Balení
5 kg, 12 kg