Brillant Q

Interiérová dekorační disperzní barva vytvářející strukturní povrch, plněná pískem.

Oblíbený strukturní efekt. Snadné nanášení strukturním válečkem nebo dalšími kreativními metodami.
Brillant Q

Přednosti

 • odolnost otěru za sucha
 • s výrazným vzhledovým efektem
 • vhodná na různé podklady
Fotogalerie

Reprezentativní obývací a komerční prostory, krby apod.

Doporučené použití

K nátěrům omítek, zdiva, sádrokartonu, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých tapet k tomu určených apod. Lze nanášet také na upravené nesavé podklady (např. umakart či sololit). Struktura povrchu nátěru je dosažena použitým typem válečku.

 • Odstín

  Bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (max. do poměru 1 : 8 dílům barvy) nebo KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 20). Při požadavku sytějšího odstínu nejprve aplikovat dekorační barvu natónovanou v max. povoleném poměru míchání, a poté přetřít hladkou interiérovou barvou v požadovaném finálním odstínu.

 • Možnosti aplikace

  strukturální válec s hrubou strukturou, nerezové hladítko

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky, sádrokartonové desky, sádrovlaknité desky, betonové panely a monolity, hladké tapety, umakart nebo sololit, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
0,6 – 1
Bělost [% MgO]
min. 83
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]
0 (velmi vysoká)
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,81
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy Sd [m]
0,07
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
neředí se
Napouštěcí nátěr
penetračním přípravkem
UP-Grund, A-Grund, AT-Grund
Vrchní nátěr (doporučený počet vrstev)
1
Balení
5 kg, 15 kg