AT - Grund

Univerzální koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr.

Penetrační přípravek pro napouštění omítek a dalších velmi savých stavebních podkladů.
AT - Grund

Přednosti

 • pod akrylátové, vinylové a silikonové nátěrové hmoty
 • do interiéru i exteriéru
 • sjednocuje různou nasákavost podkladu
 • zpevňuje podklad
 • zvyšuje přídržnost následného nátěru
 • koncentrát (ředí se 1:1 s vodou)

Doporučené použití

Základní nátěr před aplikací akrylátových, vinylových, silikonových, latexových interiérových i fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Výrobek je modifikovaný polysiloxanem.

 • Odstín

  bezbarvý

 • Možnosti aplikace

  váleček, štětka, štětec

 • Podkladový materiál

  vápenocementové omítky

Technické informace o výrobku

Vydatnost (v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m2/kg]
8 – 20
Měrná hmotnost [g/cm3]
cca 1,00
Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.]
min. 4
Přetíratelnost [hod.]
min. 24
Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg]
1 : 1
Balení
1 kg, 5 kg