Soutěž Ocenění Českých Lídrů zná své vítěze

14. 11. 2023

Soutěž Ocenění Českých Lídrů zná své vítěze

Společnost HET převzala ocenění Český Lídr Ústeckého kraje za rok 2023. Projekt představil největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Letos bylo z 1356 nominovaných firem vybráno 106 finalistů. Vítěze vybírala odborná porota v čele s odborným garantem společností CRIF – Czech Credit Bureau. Při výběru vítězů rozhodovalo zejména to, zda je společnost rostoucí, zdravá, zisková a má udržitelný obchodní model a potenciál budoucího růstu. 

Podniky, které se soutěže zúčastnily, tvoří páteř tuzemské ekonomiky a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v České republice. Téměř 40 procent účastníků OCL patří mezi exportéry, desítky firem se letos soutěže zúčastnily poprvé. Do soutěže se mohly zapojit společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu). Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci.

Vyhlášena byla vždy trojice nejlepších firem z každého kraje. Nominace proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. Data z účetních závěrek se sbírají za tři poslední roky. Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově.