SOLDECOL RODEXOL - 2v1 konventor rzi a adhezní můstek

18. 10. 2021

SOLDECOL RODEXOL - 2v1 konventor rzi a adhezní můstek

 2v1 - KONVERTOR RZI A ADHEZNÍ MŮSTEK NA ZINKOVANÉ POVRCHY

Konvertor rzi je primárně určen k chemické stabilizaci koroze železných povrchů a vytvoření pružné ochranné vrstvy. Výrobek je alternativou k mechanickému způsobu čištění povrchu, který není v některých případech možné provádět. Nátěrový film je vhodným podkladem pro následné vrstvy nátěrového systému. Doporučeným vrchním nátěrem je např. výrobek SOLDECOL PUR SG. Při této kombinaci se docílí silného ochranného efektu pro vnitřní i venkovní prostředí. Typickým použitím jsou údržbové systémy ve stavebnictví, průmyslu, dále hobby aplikace při renovacích starých kovových předmětů, dopravních prostředků, klempířských prvků atd.

Druhou funkcí výrobku je jeho použití jako adhezního můstku na zinkované typy povrchů, případně zinkované povrchy lokálně zasažené korozí vč. zbytků původních přilnavých nátěrových systémů (tzn. univerzální sjednocující nátěr). Použití nachází i v prvovýrobě a při speciálních aplikacích s nemožností tryskání nebo pro zajištění lepších adhezních parametrů.

Alternativně lze výrobek použít samostatně na korozí zasažené povrchy jako uzavírací a stabilizující vrstva s dekorační funkcí (vytvoření černé pololesklé "patiny"). V tomto případě se však předpokládá pouze interiérové použití.

Odstín je polotransparentní. Po reakci s korozí, částečně i železem, vytváří tmavý až černý místy nafialovělý film. Vydatnost se pohybuje okolo 13 m²/l v jedné vrstvě (30 μm DFT, beze ztrát). Nanášení se provádí štětcem nebo válečkem.

Dodává se v balení 0,5 l a 3 l.