Vzorník a výpočet spotřeby barvy

  • Použitelný do exteriéru
  • Snížená světlostálost
  • Použitelný do interiéru

  • Použitelný do exteriéru
  • Snížená světlostálost
  • Použitelný do interiéru

Zvolte barvu ze vzorníku
Poměr míchání
Použitelný do exteriéru Snížená světlostálost Použitelný do interiéru

Celkové množství barvy pro nátěr v jedné vrstvě:

Tónovací barvy:
Bílé barvy:

Vizualizace odstínů a výpočet je pouze orientační. Kalkulátor počítá s průměrnou vydatností zvoleného výrobku v jedné vrstvě. Doporučuje se aplikace min. ve dvou vrstvách.

Stáhnout moji volbu jako PDF