Lazura_FORTE_www banner_SKLazura_PREMIUM_www banner_SKHetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Silikónová hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 3,0 mm. Je určená na konečnú povrchovú úpravu, najmä zatepľovacích systémov a je súčasťou fasádneho...
SHO 3,0