Lazura_FORTE_www banner_SKLazura_PREMIUM_www banner_SKHetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Štuky

Hotová namiešaná stierková hmota určená najmä na finálne úpravy vnútorných stien. Je určený na okamžité použitie na betónové panely alebo na jadrové omietky....
Štuk tekutý