LazuraLazura PremiumHetmal ColorKlasik Premium

Katalóg

Informačné centrum

Štuky

Hotová namiešaná stierková hmota určená najmä na finálne úpravy vnútorných stien. Je určený na okamžité použitie na betónové panely alebo na jadrové omietky....
Štuk tekutý