Lazura_FORTE_www banner_SKLazura_PREMIUM_www banner_SKHetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Univerzálna disperzia

Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.
100-Grund