Lazura Lazura Premium Hetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Univerzálna disperzia

Univerzálne spojivo na báze styren-akrylátovej disperzie, určené na skvalitnenie vlastností všetkých stavebných zmesí obsahujúcich cement alebo vápenný hydrát.
100-Grund