Lazura_FORTE_www banner_SKLazura_PREMIUM_www banner_SKHetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Mozaikové tenkovrstvové omietkoviny

JEMNOZRNNÁ DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKOVINA S HRÚBKOU ZRNA 1 - 1,8 mm - odporúčame na fasády a do interiéru s požiadavkou na mozaikovú štruktúru.
Mozaiková omietkovina MO1