Lazura_FORTE_www banner_SKLazura_PREMIUM_www banner_SKLazura_banner1Hetmal Color

Katalóg

Informačné centrum

Na betón

Akrylátová vodou riediteľná matná farba na vnútorné a vonkajšie použitie na bezprašné pohľadové nátery betónových a prefabrikovaných podkladov.
Akryl BET