Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

Zdařilá rekonstrukce hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm

Hotel Energetic najdete v Rožnově pod Radhoštěm pod zalesněnou strání, přesto jen pár minut od centra města se známým turisty vyhledávaným valašským skanzenem. Hosté zde naleznou nejen kvalitní zázemí čtyřhvězdičkového hotelu se širokou nabídkou wellness služeb, tradiční valašskou kuchyni, ale také podmínky pro různé aktivity v krásném prostředí Beskyd.

Dříve odborářské rekreační zařízení bylo dlouhou dobu nevyužívané, což se zásadně podepsalo na jeho stavu. Noví majitelé se rozhodli pro náročnou a nákladnou rekonstrukci, na jejímž konci mělo být hotelové zařízení splňující i nejnáročnější požadavky budoucích návštěvníků. Rekonstrukce trvala jeden rok a zahrnovala kompletní přestavbu celého zařízení, nástavbu posledního ubytovacího podlaží a zadní přístavbu pro technická zařízení. Z původní stavby zůstal zachován pouze skelet budovy. Byla „odstrojena“ fasáda a vybourána většina vnitřních příček, které byly nahrazeny sádrokartonovými konstrukcemi, byly odstraněny původní omítky a částečně vestavěny zděné příčky dle nových dispozic. Náročnou přestavbou prošlo rovněž přízemí budovy, kde vznikl prostor pro bazén a wellness centrum.

Součástí požadavků investora na přestavbu bylo zateplení fasády a provedení interiérových maleb různých typů podkladů. Cílem bylo dosažení tepelně technických úspor a estetické zvýraznění budovy v přírodním prostředí, v interiérech pak dosažení příjemné barevnosti při respektování účelu využití jednotlivých prostor hotelu a požadavcích na vysoké užitné vlastnosti použitých barev a omítek. Na základě projektové dokumentace, zpracování návrhu technického řešení a po projednání s investorem a dodavatelem stavebních prací padla volba na materiály společnosti HET.  Díky široké sortimentní nabídce a variabilitě použití jejích materiálů se podařilo ve všech případech nalézt optimální řešení jak z hlediska technického tak i finančního.

Pro rekonstrukci opláštění budovy hotelu byl s ohledem na vysokou zátěž okolním prostředím a zejména klimatickými vlivy zvolen kontaktní zateplovací systém HET-S, certifikovaný dle ETAG 004, jehož součástí je povrchová úprava kombinující probarvenou penetraci UP-GRUND a silikonovou hlazenou omítku SHO-2. Byly vybrány příjemné barevné kombinace v okrových a hnědých odstínech s garantovanou světlostálostí ve venkovním prostředí dosaženou použitím pouze anorganických pigmentů. Tyto materiály pak na fasádě doplňovala mozaiková omítka HET MO-2. Pro malování interiéru byly použity penetrační prostředky HET A-GRUND, HET UP-GRUND a osvědčené interiérové disperzní barvy HET KLASIK, KLASIK COLOR, BRILLANT a tónovací barvy HETCOLOR . Jak už to bývá, v průběhu realizace bylo nutno řešit velké množství méně či více složitých problémů vyplývajících z dílčích technických řešení, konkrétních aplikačních podmínek a technologických požadavků výrobce barev, návaznosti jednotlivých prací a řemesel na stavbě a to vše pod tlakem dodržení sjednaných termínů. Řada prací probíhala od podzimu do jara, kdy podmínky pro fasádnické a malířské práce nebyly vždy optimální. Díky příkladné spolupráci s dodavatelskou firmou BELPO PRODUKT, s.r.o. a také malířskou firmou p. Vladimíra Suchánka ze Slavičína se vždy podařilo najít funkční řešení a v konečném důsledku odvést kvalitní práci v souladu s technologickými předpisy.

Celá akce se stala výzvou pro obchodně technickou skupinu společnosti HET. Pracovníci OTS ing. Zdeněk Kratochvíl a ing. Martin Hanáček byli jak při zpracování materiálové nabídky, posouzení stavebně technického stavu objektu a návrhů dílčích technických řešení. Zajistili proškolení pracovníků provádějících fasádnické a malířské práce, nepřetržitě komunikovali se stavebním dozorem, prováděli nezbytná technická měření a ovlivňovali průběžně přísun materiálu na stavbu. 

Výsledkem je zdařilá rekonstrukce hotelu, který již téměř rok od svého otevření, poskytuje návštěvníkům komfortní ubytování a široké možnosti relaxace uprostřed čisté beskydské přírody.

 

Základní parametry:

Adresa: Wellness hotel Energetic, Rožnov pod Radhoštěm, ul. Rekreační 103

Investor: FORMAN ADAMEC a.s. Nový Jičín

Projektant: EKOSTAVPROJEKT, spol.s r.o, Uherský Brod

Dodavatel: BELPO PRODUKT, spol. s r.o., Luhačovice

Rozpočet: 86 mil. Kč bez DPH

                                                                                                         

Autor textu: Václav Škaroupka

Fotogalerie