Banner KC - 2020 - 2

Banner_Soldecol Terasa

Banner_Soutěž_2021_30 000 Kč_2

Banner_novinka_HETLINE SENSITIVE_NEW ETIKETA

Katalog

Informační centrum

Soldecol RODEXOL

Soldecol RODEXOL
KONVERTOR RZI - ADHEZNÍ MŮSTEK - 2v1 - Blokátor koroze železných podkladů a adhezní můstek na Zn-povrchy.
Možnosti aplikace
Přidat produkt k porovnání

Popis: 

 • Konvertor rzi je primárně určen k chemické stabilizaci koroze železných povrchů a k současnému vytvoření pružné ochranné vrstvy. Jedná se o o alternativu k mechanickému způsobu čištění povrchu, který není v některých případech možné provádět. Takto vzniklý nátěrový film je vhodným podkladem pro následné vrstvy nátěrového systému. Doporučeným vrchním nátěrem je např. výrobek SOLDECOL PUR SG. Při této kombinaci se docílí silného ochranného efektu. Takto zhotovený nátěr je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí.
 • Typickým použitím jsou údržbové systémy ve stavebnictví, průmyslu, dále hobby aplikace při renovacích starých kovových předmětů, dopravních prostředků, klempířských prvků atd. 
 • Druhou neméně významnou funkcí výrobku je funkce adhezního můstku na zinkované typy povrchů, případně zinkované povrchy lokálně zasažené korozí vč. zbytků původních přilnavých nátěrových systémů (tzn. univerzální sjednocující nátěr).
 • Použití nachází i v prvovýrobě a při speciálních aplikacích s nemožností tryskání nebo pro zajištění lepších adhezních parametrů.

 

 • Alternativně lze výrobek použít samostatně na korozí zasažené povrchy jako uzavírací a stabilizující vrstva s dekorační funkcí (vytvoření černé pololesklé "patiny"). V tomto případě se však předpokládá pouze interiérové použití. Samostatně není doporučeno vystavovat film intenzívní UV expozici a dlouhodobé vlhkosti.

 

Přednosti:

 • stabilizace koroze 
 • adhezní můstek pro Zn-povrchy
 • silný ochranný efekt
 • univerzální sjednocující nátěr 
 • extrémně nízká hodnota toxicity
 • neobsahuje žádné kyseliny fosforu, olovo ani další těžké kovy
 • vykazuje velmi nízký obsah VOC (low-VOC)

Odstín:

 • polotransparentní, po reakci s korozními produkty, částečně i železem, vytváří tmavě zbarvený film
 • nelze pigmentovat

Ředidlo:

 • neředí se
 • k čištění aplikačních pomůcek se používá voda

Vydatnost:

 • cca 13 m2/ l v jedné vrstvě (30 μm zaschlého filmu, beze ztrát) 

Doba zasychání:

 • max. 24 hodiny při 23 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +5 až +25°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:

 • 0,5 litru a 3 litry