Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

PROHET - tónovací systém - info

 

TÓNOVACÍ SYSTÉM PROHET
 
je systém založený na tónování barev HET,  s. r. o. pomocí pigmentových past nové generace holandského výrobce. Tónování probíhá v satelitních tónovacích místech na automatech rozmístěných po celé ČR.
Systém v současnosti nabízí tónování vodou ředitelných interiérových barev, fasádních barev a pastózních tenkovrstvých omítkovin.
Je sice vyvinut primárně pro stavebnictví, ale zároveň je univerzální, tudíž do budoucna umožňuje reagovat na potřeby zákazníků doplněním nových výrobků včetně silikátových nátěrových hmot, rozpouštědlových nátěrových hmot či lazur, rovněž dovoluje doplňování nových vzorkovnic
 
  

TÓNOVACÍ PROGRAM

Automat je ovládán poslední verzí uživatelsky přívětivého tónovacího softwaru PrismaPro 2 pracujícím pod operačním systémem Windows.
 
 

VZORKOVNICE

 Systém PROHET využívá vlastních vzorkovnic spol. HET        

-     PROHET TREND (interiérové odstíny)

-     PROHET NATUR (interiérové a fasádní odstíny, omítkoviny)

-     PROHET NATUR 48 nových odstínů (interiérové a fasádní odstíny, omítkoviny)

-   PROHET ACTIV  21 nových odstínů(interiérové a fasádní odstíny, omítkoviny)

-     HET CS3

-    NCS 1950  (interiérové a fasádní odstíny)

-     NCS2 CASCADE 980

-    připravujeme rozšíření o další používané vzorkovnice na českém trhu