Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

Proběhl seminář zaměřený na tónovací systém HET MULTIMIX

Po dvouleté vynucené pauze způsobené kovidovými opatřeními proběhl v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy, přednáškový seminář týkající se tónovacího systému HET MULTIMIX.

 
 

Účastníci semináře se seznámili s praktickými zkušenostmi při tónování barev, s problematikou realizací konkrétních zakázek, s řešením možných chyb a komplikací vznikajících při tónování. Úkolem semináře také bylo seznámit účastníky s novými výrobky a s inovacemi stávajících výrobků, které společnost HET uvede na trh pro sezónu 2022. Část prezentace byla věnována problémům vznikajících na stavbách při aplikaci omítkovin nebo nátěrových hmot a způsobům řešení různých situací, se kterými je možno se při aplikaci setkat.

Doprovodný program doplnila prezentace stříkacích zařízení firem WAGNER, STORCH a malířského nářadí SPOKAR.

Fotogalerie