Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

NOVINKA - AQUADECOL EPOXY M - Barva na beton

Pro letošní sezonu připravila společnost HET sortimentní novinku i do segmentu speciálních barev primárně používaných na betonové podklady. Jedná se o vodou ředitelnou dvousložkovou epoxidovou barvu určenou k nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, betonových podlah, k dekoračním a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k přetírání akrylátových barev, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů, jako je sádrokarton, dřevo, dřevovláknité materiály nebo základovaný kov.

Nátěr vytváří matný až hedvábně matný plně omyvatelný mechanicky odolný povrch rezistentní vůči běžným chemikáliím (ropným produktům, detergentům atd., vyjma roztoků kyselin) vyskytujících se např. v garážích, skladech apod. Barva je také vhodná do nemocničních a potravinářských prostor, kde díky svým vlastnostem umožňuje udržovat prostory bez mikrobů.

Oproti běžným epoxidovým barvám je nátěrový film paropropustný, barvu tak lze při suché tloušťce (DFT) do 0,2 mm aplikovat i na nevyschlé podklady a plně nevyzrálý beton (min. 48 hodin starý, bez volné vody na povrchu). Na rozdíl od rozpouštědlových epoxidových systémů barva vykazuje velmi nízkou úroveň nepříjemného zápachu a obsahuje pouze nepatrné množství volně těkavých organických látek (VOC). Vydatnost se pohybuje v rozmezí 7–8 m2 z 1 kg natužené směsi v jedné vrstvě (při DFT 50 μm). Nanášení se provádí štětcem, válečkem nebo stříkáním airless. Vyrábí se v bílém odstínu a v bázi C pro tónování do škály odstínů RAL v tónovacích systémech Multimix a PROHET.

Více informací naleznete zde: www.het.cz/cs/barvy-na-drevo-kov-a-beton/na-beton/aquadecol-epoxy-m-novinka/product.html

Fotogalerie