Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

LIKVISAN a MIKRAL RENOVO Active systém pro sanaci fasád napadených plísněmi či řasami

Mezi hlavní příčiny biologického napadení fasád patří např. kondenzace vodních par na povrchu fasády, severní strana zateplené fasády bez přímého oslunění, stěny bez možnosti vysoušení povrchu větrem, vrostlá zeleň v blízkosti fasády, prašné okolní prostředí, zanedbaná údržba atd.

Mikroorganismy kolonizují vlhká místa staveb. Jako první organismy se objevují různé druhy bakterií, které jsou následovány kvasinkami a řasami. Následně se objevují i mikroskopické vláknité houby – plísně. Spolu s prachovými částicemi vytvářejí na fasádě krustu, která zadržuje vodu. Při mrazu v zimních měsících dochází k přeměně vody v led, což má za následek narušování povrchu omítkové vrstvy. Dále je napadená fasáda negativně ovlivňována zejména organickými kyselinami, které produkují jak řasy, tak i plísně a bakterie rostoucí na povrchu.

Důsledkem biologického napadení fasád dochází ke zkrácení životnosti, snižení pevnosti a zvýšení nasákavosti povrchu fasády; dochází k pohledovým defektům, k šíření řas a plísní na objekty v blízkém okolí, spory rostoucích plísní se uvolňují a při větrání se dostávají do bytů, ve kterých mohou poškozovat zdraví obyvatel apod. 

Před sanací biologicky napadeného zdiva je v první řadě nutné určit a odstranit primární příčiny výskytu plísní či řas, které rostou a množí se tam, kde mají zabezpečený i minimální zdroj živin, příznivou teplotu, ale především vlhkost. Další část primárních příčin souvisí se špatně udržovaným objektem, technickými chybami při stavbě, při rekonstrukcích (nedodržení technických norem na tloušťku obvodové konstrukce, vznik tepelných mostů, nevhodné či špatně provedené izolace základů a střešních krytin, nevhodná výměna oken a řada dalších).

Následujícím krokem sanačního postupu je usmrcení plísní a jejich mechanického odstranění. Plíseň se na napadených plochách za sucha nesmí odstraňovat, aby nedošlo ke vdechování zdraví škodlivých spor a vegetativních částí plísní a kontaminaci okolí. Napadená místa se namočí biocidním přípravkem LIKVISAN (dávkování 1 l na 4 – 10 m2 v jedné vrstvě) a plíseň či řasa se opatrně mechanicky odstraní např. špachtlí. Odstranění plísní a řas je nutné provádět do maximální možné hloubky. Na obnažený podklad se opět aplikuje přípravek LIKVISAN, aby aktivní složky mohly proniknout až k plísňovému myceliu hluboko v substrátu. V případě silného napadení je možné přípravek aplikovat i vícekrát. Přípravek se nechá působit min. 6 - 12 hodin. V místech, kde došlo k poškození fasády a kde je povrch nesoudržný, se provedou nutné opravy.

Při sanaci napadeného zdiva se aplikace výrobku LIKVISAN dále kombinuje s přetřením nátěrovou hmotou s přídavkem účinných biocidů působících preventivně proti opětovnému vzniku plísní a řas. MIKRAL RENOVO Active je silikonová fasádní barva s výztužnými vlákny obsahující synergicky působící biocid speciálně vyvinutý k vybavení nátěrových hmot a omítkovin proti růstu hub a řas – tzn. fungistatickým a algistatickým účinkem. Tento biocid disponuje inovační technologií ochrany účinných látek v alkalickém prostředí, před UV zářením a vyplavováním, čímž zajišťuje dlouhodobější stabilitu a efektivitu účinných látek. Biocid disponuje širokým spektrem biocidních účinků.

U rozsáhlejších sanací je nutné provést kontrolu likvidačního účinku (mykologický, algologický a bakteriologický rozbor povrchů). Při likvidaci plísní a řas je nutné asanovat celé prostředí jejich výskytu s celkovým dezinfekčním úklidem – tj. asanace kompletní oblasti výskytu jako je např. obytný blok, čtvrť apod. Samotná účinnost a doba účinnosti přípravků je silně závislá na konkrétním organismu, který má být zničen, na podmínkách růstu (teplota, vlhkost, pH, živiny), na intenzitě zamoření okolí organismem atd. Účinnost je tak ovlivněna např. klimatickými podmínkami, vlhkostí zdiva, znečištěním organickými látkami, přítomností hygroskopických solí ve zdivu, přítomností tepelných mostů ve stavbě, hrubostí a nasákavostí podkladu atd. 

 

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Fotogalerie