Bannaer_sensitive

Banner KC - 2020 - 2

Lazura_PREMIUM_www banner_CZ

Katalog

Informační centrum

Fungování společnosti HET s ohledem na šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

V souvislosti s aktuální situací spojenou se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 a příslušnými nařízeními vlády České republiky k 10.9.2020., si Vás tímto dovolujeme informovat o přijatých opatřeních v naší společnosti.

   

Bez omezení vyrábíme a dodáváme zboží podnikatelským subjektům (smluvním obchodním partnerům) a to ze všech našich distribučních skladů v Ohníči, Plzni – Malesicích a Rousínově.

Bez omezení provozujeme maloobchodní prodej koncovým zákazníkům ve svých distribučních skladech v Ohníči, Plzni – Malesicích a Rousínově. Při vstupu do budov Vás žádáme o dodržování doporučených rozestupů a nošení ochranných roušek.

Na nezbytně nutný omezujeme osobní kontakt našich regionálních manažerů s preferencí elektronické formy komunikace.

Vynasnažíme se Vám poskytnout veškerou možnou součinnost při vyřizování zaslaných objednávek. Naši regionální manažeři a pracovníci na logistických centrech jsou Vám plně k dispozici na telefonech a e-mailech pro řešení případných dotazů a nestandardních požadavků.

 
Průběžně vyhodnocujeme dostupné informace, sledujeme vývoj situace a o případných dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat.
 
 
V Ohníči dne 10.9.2020
 
HET spol. s r.o.