Banner_Soldecol Terasa

 Banner_Aquadecol Odšeďovač

Banner_Barva na radiatory

Banner_Soldecol Unicoat SM - nové odstíny

Banner_Soldecol ředidla

Katalog

Stáhněte si

Technický list Bezpečnostní list Prohlášení o shodě/vlastnostech Prohlášení výrobce
Interiérové barvy
Disperzní / Otěruvzdorné
HETLINE VINYL
HETLINE
HETLINE LF
HETLINE ECO
KLASIK PREMIUM
KLASIK
HETMAL PLUS - INOVACE
Disperzní / Speciální
HETLINE OL
HETLINE IZOL
HETLINE SAN ACTIVE
HETLINE FORTE
Disperzní / Dekorační
BRILLANT EFFECT
BRILLANT R
BRILLANT Q
BRILLANT P
Klasické
VÁPENNÝ NÁTĚR
SUPERMALBA PRÁŠKOVÁ
HETMAL STANDARD
Disperzní / Omyvatelné
HETLINE SUPER WASH
BRILLANT 100
Disperzní / Tónované - ready mix
HETMAL COLOR
KLASIK COLOR - NOVÁ KOLEKCE 36 ODSTÍNŮ
Silikátové / Otěruvzdorné
HETLINE SENSITIVE SILIKÁT
Latexové barvy
BARVA NA LAJNOVÁNÍ
LATEX VENKOVNÍ
LATEX UNIVERZÁLNÍ
LATEX VNITŘNÍ
Tónovací barvy a přípravky
KOLORKA FORTE
HETCOLOR
Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Univerzální penetrační nátěry
AT-GRUND
A-GRUND
Univerzální pigmentované penetrační nátěry
UP-GRUND
Speciální přípravky pro úpravu podkladu
I-GRUND
LIKVISAN
K-GRUND
Univerzální disperze
100-GRUND
Silikátové základní nátěry
PRIMER SILIKÁT
Fasádní barvy
Akrylátové fasádní barvy
FASADIN FORTE
FASADIN
MIKRAL 100
Silikonové fasádní barvy
MIKRAL SILIKON
MIKRAL RENOVO ACTIVE
Silikátové fasádní barvy
MIKRAL SILIKÁT
Tenkovrstvé omítkoviny
Akrylátové hlazené tenkovrstvé omítkoviny
AHO 3,0
AHO 2,0
AHO 1,5
AHO 1,0
Akrylátové rýhované tenkovrstvé omítkoviny
ARO 3,0
ARO 2,0
ARO 1,5
Silikonové hlazené tenkovrstvé omítkoviny
SHO 3,0
SHO 2,0
SHO 1,5
SHO 1,0
Silikonové rýhované tenkovrstvé omítkoviny
SRO 3,0
SRO 2,0
SRO 1,5
Barvy a laky na dřevo, kov, beton a kámen
Vodou ředitelné
AQUADECOL OCHRANNÝ LAK
Vrchní na dřevo a kov
AQUADECOL SG
AQUADECOL BARVA NA RADIÁTORY - NOVINKA
AKRYL LESK
AKRYL MAT
Základní na kov
AQUADECOL PRIMER
Na beton a kámen
AQUADECOL OCHRANNÝ LAK
AQUADECOL EPOXY CLEAR SG
AQUADECOL EPOXY CLEAR M
AQUADECOL EPOXY SG
AQUADECOL EPOXY M
AKRYL BET
Základní na dřevo
AKRYL ZÁKLAD NA DŘEVO
Rozpouštědlové
Vrchní na kov a dřevo
SOLDECOL PUR CLEAR HG
SOLDECOL PUR CLEAR M
SOLDECOL PUR HG
SOLDECOL PUR SG
SOLDECOL HG - nový odstín Antracit
SOLDECOL UNICOAT SM - nové odstíny ready mix
Základní na kov a dřevo
SOLDECOL PRIMER
SOLDECOL PUR PRIMER
Kovářské barvy
SOLDECOL KOVÁŘSKÁ BARVA
Konvertor rzi - adhezní můstek
SOLDECOL RODEXOL
Ředidla
SOLDECOL C 6000
SOLDECOL U 6002
SOLDECOL S 6006
SOLDECOL S 6001
Tmely, štuky, lepidla stavební a malířské suroviny
Tmely
DITMEL S
TMEL ŠTUKOVÝ
TMEL ŠLEHANÝ
TMEL LATEXOVÝ
TMEL AKRYLÁTOVÝ
Štuky
ŠTUK TEKUTÝ
Lepidla a stěrky
LEP- LSH
Stavební a malířské suroviny
KŘÍDA PLAVENÁ
CEMENT BÍLÝ
SÁDRA PLASTICKÁ
SÁDRA ŠEDÁ
SÁDRA BÍLÁ
Mozaikové omítkoviny
MO 1
Tónovací systém MULTIMIX
Interiérové barvy
HETLINE SUPER WASH
HETLINE VINYL
BRILLANT 100
HETLINE FORTE
HETLINE LF
HETLINE ECO
Fasádní barvy
FASADIN FORTE
FASADIN
MIKRAL SILIKON
MIKRAL 100
MIKRAL RENOVO ACTIVE
Tenkovrstvé omítkoviny
AHO 3,0
ARO 3,0
SRO 3,0
AHO 2,0
ARO 2,0
SHO 2,0
AHO 1,5
ARO 1,5
SHO 1,5
AHO 1,0
SHO 1,0
Penetrační nátěry
UP-GRUND
Barvy na dřevo, kov a beton
Vodou ředitelné
Vrchní na dřevo a kov
AQUADECOL SG
AQUADECOL BARVA NA RADIÁTORY - NOVINKA
Na beton
AQUADECOL EPOXY SG
AQUADECOL EPOXY M
Rozpouštědlové
Vrchní na kov a dřevo
SOLDECOL HG - nový odstín Antracit
SOLDECOL RODEXOL
Lazury na dřevo
SOLDECOL LAZURA FORTE
AQUADECOL LAZURA FORTE
AQUADECOL LAZURA PREMIUM
SOLDECOL LAZURA PREMIUM
PROHET
Interiérové barvy
PROHET INT- III
PROHET INT- II
PROHET INT- I
Fasádní barvy
PROHET FAS - SR
Penetrace
PROHET PEN - UP - GRUND
Tenkovrstvé omítkoviny
PROHET OMT - SRO
PROHET OMT - SHO
PROHET OMT - ARO
PROHET OMT - AHO
Lepidla
PROHET LEP - LSH
Lazury, oleje a napouštědla na dřevo
SOLDECOL TERASA
AQUADECOL LAZURA FORTE
AQUADECOL LAZURA PREMIUM
Rozpouštědlové lazury
SOLDECOL LAZURA FORTE
SOLDECOL LAZURA PREMIUM
SOLDECOL LAZURA
Vodou ředitelné lazury
AQUADECOL LAZURA FORTE
AQUADECOL LAZURA PREMIUM
Napouštědla a odšeďovače
AQUADECOL ODŠEĎOVAČ NA DŘEVO - NOVINKA
SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO
Ochranné oleje
SOLDECOL TERASA