Het Soutěž

Katalog

Informační centrum

Stáhněte si

Technický list Bezpečnostní list Prohlášení o shodě/vlastnostech Prohlášení výrobce
Interiérové barvy
Disperzní / Otěruvzdorné
Hetline VINYL
Hetline
Hetline LF
Hetline ECO
Klasik PREMIUM
Klasik
Hetmal PLUS
Disperzní / Speciální
Hetline OL
Hetline IZOL
Hetline SAN ACTIVE
Hetline FORTE
Disperzní / Dekorační
Brillant EFFECT
Brillant R
Brillant Q
Brillant P
Klasické
Vápenný nátěr
SuperMalba PRÁŠKOVÁ
SuperMalba
Disperzní / Omyvatelné
Hetline SUPER WASH
Brillant 100
Disperzní / Tónované - ready mix
Brillant CREATIVE
Klasik COLOR
Latexové barvy
Latex VENKOVNÍ
Latex UNIVERZÁLNÍ
Latex VNITŘNÍ
Tónovací barvy a přípravky
Kolorka HEDVÁBNÝ LESK
Kolorka
Hetcolor
Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu
Univerzální penetrační nátěry
AT-Grund
A-Grund
Univerzální pigmentované penetrační nátěry
UP-Grund
Speciální přípravky pro úpravu podkladu
I-Grund
Likvisan
K-Grund
Univerzální disperze
100-Grund
Silikátové základní nátěry
Primer SILIKÁT
Fasádní barvy
Akrylátové fasádní barvy
Fasadin FORTE
Fasadin
Mikral 100
Silikonové fasádní barvy
Mikral SILIKON
Mikral RENOVO ACTIVE
Silikátové fasádní barvy
Mikral SILIKÁT
Siloxanové fasádní barvy
Mikral SILOXAN
Tenkovrstvé omítkoviny
Akrylátové hlazené tenkovrstvé omítkoviny
AHO 3,0
AHO 2,0
AHO 1,5
AHO 1,0
Akrylátové rýhované tenkovrstvé omítkoviny
ARO 3,0
ARO 2,0
ARO 1,5
Silikonové hlazené tenkovrstvé omítkoviny
SHO 3,0
SHO 2,0
SHO 1,5
SHO 1,0
Silikonové rýhované tenkovrstvé omítkoviny
SRO 3,0
SRO 2,0
SRO 1,5
Barvy na dřevo, kov a beton
Vodou ředitelné
Akryl ZÁKLAD NA DŘEVO
Akryl MAT
Vrchní na dřevo a kov
Aquadecol SG
Akryl LESK
Akryl MAT
Základní na kov
Aquadecol PRIMER
Na beton
Akryl BET
Základní na dřevo
Akryl ZÁKLAD NA DŘEVO
Rozpouštědlové
Vrchní na kov a dřevo
Soldecol PUR HG
Soldecol PUR SG
Soldecol HG
Soldecol UNICOAT SM
Základní na kov a dřevo
Soldecol PRIMER
Soldecol PUR PRIMER
Kovářské barvy
Soldecol KOVÁŘSKÁ BARVA
Tónovací systém MULTICOLOR 2001
Interiérové barvy
Hetline LF
Fasádní barvy
Fasadin FORTE
Fasadin
Mikral SILIKON
Mikral 100
Tenkovrstvé omítkoviny
Akrylátové rýhované omítkoviny
ARO 3,0
ARO 2,0
ARO 1,5
Silikonové hlazené omítkoviny
SHO 3,0
SHO 2,0
SHO 1,5
SHO 1,0
Akrylátové hlazené omítkoviny
AHO 3,0
AHO 2,0
AHO 1,5
AHO 1,0
Silikonové rýhované omítkoviny
SRO 3,0
SRO 2,0
SRO 1,5
Penetrace univerzální náterové hmoty
UP-Grund
Vodou ředitelné barvy na dřevo a kov
Tmely, štuky, lepidla stavební a malířské suroviny
Tmely
Ditmel S
Štukový tmel
Šlehaný lehčený tmel
Latexový tmel
Akrylátový tmel
Štuky
Štuk tekutý
Lepidla a stěrky
LEP- LSH
Stavební a malířské suroviny
Křída plavená
Cement bílý
Sádra plastická
Sádra šedá
Sádra bílá
Mozaikové omítkoviny
MO 2
MO 1
Tónovací systém MULTIMIX
Interiérové barvy
Hetline SUPER WASH
Hetline VINYL
Brillant 100
Hetline FORTE
Hetline LF
Hetline ECO
Fasádní barvy
Fasadin FORTE
Fasadin
Mikral SILIKON
Mikral 100
Mikral RENOVO ACTIVE
Tenkovrstvé omítkoviny
Akrylátové hlazené omítkoviny
AHO 3,0
AHO 2,0
AHO 1,5
AHO 1,0
Akrylátové rýhované omítkoviny
ARO 3,0
ARO 2,0
ARO 1,5
Silikonové hlazené omítkoviny
SHO 3,0
SHO 2,0
SHO 1,5
SHO 1,0
Silikonové rýhované omítkoviny
SRO 3,0
SRO 2,0
SRO 1,5
Penetrační nátěry
UP-Grund
Barvy na dřevo a kov
PROHET
Interiérové barvy
PROHET INT- III
PROHET INT- II
PROHET INT- I
Fasádní barvy
PROHET FAS - SR
PROHET FAS - A
Penetrace
PROHET PEN - UP - GRUND
Tenkovrstvé omítkoviny
PROHET OMT - SRO
PROHET OMT - SHO
PROHET OMT - ARO
PROHET OMT - AHO
Mozaiková omítkovina
PROHET OMT - MO 2
Lepidla
PROHET LEP - LSH
Lazurovací laky na dřevo
Soldecol LAZURA